Gwarancja na kredyt. BGK - partner innowacyjnego przedsiębiorcy

Gdy nieduże firmy starają się o sfinansowanie swoich projektów kredytem bankowym, a brakuje im wymaganego zabezpieczenia, pomóc mogą gwarancje spłaty kredytu udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przedsiębiorcy, chcąc sfinansować swój rozwój, często myślą o kredycie bankowym, nie zawsze jednak dysponują wymaganym przez bank zabezpieczeniem. W takiej sytuacji warto wiedzieć o gwarancjach dla MŚP udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (gwaranta). Zabezpieczenie w formie gwarancji jest potrzebne zarówno przedsiębiorcy, jak i bankowi kredytującemu na wypadek powstania okoliczności uniemożliwiających terminową spłatę kredytu. Jeżeli wystąpi taka sytuacja, gwarant spłaca wartość kwoty kredytu gwarantowanej, a niespłaconej bankowi kredytującemu. Ostatecznie przedsiębiorca rozlicza się z tych zobowiązań z gwarantem. Aktualnie BGK dysponuje aż trzema portfelowymi liniami gwarancyjnymi dla firm, umożliwiającymi zabezpieczenie kredytu bankowego.
Kredyt z gwarancją BGK ułatwia przedsiębiorcy zaciągnięcie kredytu i daje szansę na wynegocjowanie lepszych warunków kredytowania (np. niższa marża). Procedura uzyskania gwarancji kredytowych jest prosta – wystarczy, jeżeli przedsiębiorca jednocześnie z wnioskiem o kredyt złoży wniosek o udzielenie gwarancji w banku kredytującym.
Wśród gwarancji BGK dostępnych aktualnie w bankach najbardziej rozpowszechniana jest gwarancja de minimis, która zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Taka gwarancja może wynosić do 60 proc. kwoty kredytu, nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem, a stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi zaledwie pół procenta kwoty gwarancji w stosunku rocznym.
O gwarancje mogą także ubiegać się przedsiębiorcy realizujący projekt inwestycyjny, którzy spełniają kryteria innowacyjności lub którzy wnioskując o kredyt, planują zrealizować projekt inwestycyjny o charakterze innowacyjnym. Na zabezpieczenie finansowania...
[pozostało do przeczytania 27% tekstu]
Dostęp do artykułów: