Śledztwo smoleńskie – kto mija się z prawdą?

Śledztwo smoleńskie jest śledztwem obywatelskim, dotyczącym tragedii narodowej, dlatego parametry lotu powinny być dostępne w internecie dla wszystkich Polaków, w tym niezależnych ekspertów. Nie ma żadnego powodu, by je udostępniać wyłącznie stronom.

Warto przy tym przypomnieć, że prokuratura powołała biegłych do zbadania skrzynki ATM dopiero w październiku 2010 r. (pół roku po katastrofie), a następnie, mimo próśb rodzin i ich pełnomocników, (m.in. Stefana Hambury) odmawiała możliwości zapoznania się z zapisami rejestratora przed otrzymaniem opinii od biegłych.

Zaskakująca jest dla nas treść komunikatu odnosząca się do zapisów rozmów magnetofonu Jaka-40. Jak wiadomo, oryginał nagrania magnetofonowego Jaka-40 jest w Polsce od dwóch lat. Przypomnijmy – według mechanika pokładowego Jaka, Remigiusza Musia, i – według naszych informatorów – zeznań pilota Jaka, Artura Wosztyla, wieża wydała komendy zejścia do 50 metrów nie tylko Jakowi (co jest nagrane na taśmie magnetofonowej Jaka), ale także Tu-154 M 101. Twierdzenie, że do sporządzenia opinii dotyczącej nagrania magnetofonowego wymagane jest „wykonanie określonych czynności na terenie Federacji Rosyjskiej” i że dotychczas prokuratura nie otrzymała ich od Rosji – jest zastanawiające. Albo zapis magnetofonowy jest uznany za niezmanipulowany i wówczas powinien być ujawniony i wykorzystany jako dowód w śledztwie. Albo jest zmanipulowany, wówczas prokuratura powinna to zakomunikować. Jeśli zapis Jaka jest oryginalny, prokuratura powinna w komunikacie doprecyzować, jakie to „określone czynności na terenie Federacji Rosyjskiej” trzeba dodatkowo wykonać, by ten zapis dodatkowo uwiarygodnić? Zastanawia też pewna nielogiczność tego fragmentu komunikatu. Skoro prokuratura wystąpiła do biegłych Instytutu im. Sehna dopiero 26 maja 2011 r., nie mogła, występując 9 czerwca 2010 r. do Rosji o wykonanie „określonych czynności”, które zdaniem biegłych są wymagane do sporządzenia ich opinii, wiedzieć, że według...
[pozostało do przeczytania 53% tekstu]
Dostęp do artykułów: