Nie pozwólmy pacjentom czekać na leczenie. Rozmowa z Wiceprezydentem Pracodawców RP, Anną Rulkiewicz

Musimy znacznie poważniej potraktować profilaktykę, bo to właśnie ona przyniesie pacjentom i całemu systemowi najlepsze, długofalowe efekty.


Jednym z problemów poruszanych podczas II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP jest zbyt długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty. Jakie są tego przyczyny?
Przede wszystkim należy pamiętać, że wydłużanie się czasu oczekiwania i kolejki do lekarzy to nie przyczyna, a skutek, zaburzenie pewnej równowagi. Dzięki postępowi medycyny żyjemy coraz dłużej, za to w starszym wieku częściej chorujemy. W środowisku przybywa czynników szkodliwych dla naszego zdrowia, więc wzrasta częstość występowania tzw. chorób cywilizacyjnych. Sami też coraz większą uwagę przywiązujemy do naszego zdrowia, przez co częściej kontaktujemy się z lekarzem w celu wykonania badań lub zasięgnięcia dodatkowych informacji. Wszystko to wpływa na wzrost oczekiwań i zapotrzebowania pacjentów na opiekę medyczną, podczas gdy system mający nam tę opiekę gwarantować wcale swoich możliwości nie zwiększa. Mamy dziś ogromy niedobór lekarzy i pielęgniarek. Zbyt wolno ich szkolimy. Zbyt wolno też wprowadzamy niezbędne reformy organizacyjne. Nakłady finansowe na zdrowie mamy jedne z najniższych w Europie i choć planujemy ich wzrost do 6 proc. PKB w 2024 r., to nadal tempo tego wzrostu jest zbyt małe w stosunku do potrzeb. Dysproporcje mogą więc wręcz narastać.

Jak to wygląda w innych krajach na podobnym do polskiego poziomie ekonomicznym?
Systemy ochrony zdrowia poszczególnych krajów znacząco się między sobą różnią, gdyż podlegają lokalnym regulacjom. Faktem jednak jest, że praktycznie wszystkie kraje europejskie zmagają się dziś z różnej skali problemem dostępności i każdy z nich poszukuje własnych rozwiązań. Jednak tam, gdzie kolejki udało się zmniejszyć, pewne mechanizmy się powtarzają. Jednym z przykładów są Czechy, gdzie dopuszczono istnienie konkurencji między ubezpieczycielami,...
[pozostało do przeczytania 50% tekstu]
Dostęp do artykułów: