Europa w skrócie

Najnowsze newsy i nie tylko z obszaru Unii Europejskiej

Umowa z Kanadą z własnym załącznikiem
Litewski Sejm ratyfikował umowę o handlu UE z Kanadą (CETA), ale z własnym załącznikiem. Chroni on litewski rynek przed importem produktów rolnych genetycznie modyfikowanych i wołowiny z hormonami. Parlament zobowiązał rząd Litwy, aby dokumenty ratyfikacyjne zostały złożone w Brukseli razem z przyjętym załącznikiem. Dotychczas umowę CETA ratyfikowało osiem państw UE i Parlament Europejski.

UE oczkuje odszkodowań do USA
Władze UE złożyły skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO) na wprowadzone przez USA cła na stal i aluminium – eksportowane przez kraje Europy. UE oczekuje odszkodowań od USA, ponieważ „nie uznaje uzasadnienia amerykańskich ceł względami narodowego bezpieczeństwa”, gdyż rzeczywisty powód ich wprowadzenia to „ochrona własnego przemysłu”. UE deklaruje jednak chęć pilnych rozmów z USA w tej sprawie.

Dyrektywa o pracownikach delegowanych
Rządy państw UE zatwierdziły tekst dyrektywy o pracownikach delegowanych, przy sprzeciwie Polski i Węgier. Wielka Brytania, Chorwacja, Litwa i Łotwa wstrzymały się od głosu. Dyrektywa jest niekorzystna dla Polski, bo spowoduje dodatkowe obciążenia finansowe i biurokratyczne polskich firm transportowych i innych, działających we Francji czy w Niemczech. Okres delegowania pracownika ograniczono do 12 miesięcy – po tym czasie pracownik musi zostać objęty przepisami i kosztami pracy „kraju przyjmującego” (to gospodarczy protekcjonizm państw Europy Zachodniej).

Koszty pracy w UE
Według Eurostatu, w krajach UE w ub. roku średnie godzinowe koszty pracy w gospodarce wyniosły 26,8 euro. Najniższe koszty pracy były w Bułgarii (4,9 euro), Rumunii (6,3 euro), na Litwie (8 euro), Łotwie (8,1 euro), Węgrzech (9,1 euro) i w Polsce (9,4 euro). Najwyższe w Danii (42,5 euro), Belgii (39,6 euro), Luksemburgu (37,6 euro), Szwecji (36,6 euro) i we Francji (36...
[pozostało do przeczytania 33% tekstu]
Dostęp do artykułów: