Przemówienie Viktora Orbána podczas uroczystości - 15 marca 2012 r.

Za przykładem bohaterów

Mamy zatem powód, by iść za przykładem bohaterów walk wolnościowych z 1848 r. W młodości człowiek jest radykalny jak Petőfi, który chciał wieszać królów [wiersz Sándora Petőfiego: „Powieście królów!”]. Kiedy wkracza w wiek męski, jego gotowość do czynów wzbogacona zostaje o rozwagę, tak jak u Kossutha. Później natomiast skłania się raczej, tak jak Széchenyi, ku mądrości i umiarkowanemu postępowi. Mikszáth sześćdziesiąt lat po rewolucji 1848 r. pisał o marcowej młodzieży: „Niczego nie rozważali, lecz zabrali się do dzieła i wywołali wydarzenia 15 marca przy pomocy jednego wiersza oraz kilku szabel pobrzękujących w dłoniach praktykantów prawa. My zaś dzisiaj czerpiemy z tego siły żywotne”. Równie dobrze Mikszáth mógłby poświęcić te słowa budapeszteńskim chłopcom z 1956 r.: zabrali się do dzieła i dokonali tego, z czego my dzisiaj czerpiemy siły żywotne. Mógłby też napisać w ten sposób o masowych demonstracjach z czasów transformacji ustrojowej 1989 r., dzięki którym obaliliśmy rządy komunistów i usunęliśmy z kraju sowieckich okupantów. Od 1848 r. aż do dziś nasze siły żywotne czerpiemy wciąż na nowo z wiersza o węgierskiej wolności: „Na Boga Węgrów przysięgamy, przysięgamy / iż dłużej nie będziemy już niewolnikami” [Sándor Petőfi: „Pieśń narodowa”].

Tak blisko wolności

A my, współcześni Węgrzy, co moglibyśmy dziś powiedzieć swoim rodakom z 1848 r.? Czy dotrzymujemy wierności tej przysiędze? Czy Węgrzy są dziś wolni? Czy wolny może być ktoś, kto tonie w długach? Czy wolny jest Węgier, dla którego myśl o własnym domu pozostaje na ogół w sferze marzeń? Który musi trzy razy pomyśleć, zanim zdecyduje się na kolejne dziecko? Który od lat nie ma pracy? Którego dziecko cierpi głód? Czy wolny może być kraj, w którym na każde 100 forintów podatku dochodowego 90 zabierają wierzyciele? Czy wolny jest kraj, który miast stać na twardym gruncie, grzęźnie w długach?

Niemniej od...
[pozostało do przeczytania 83% tekstu]
Dostęp do artykułów: