Z korzyścią dla „Rybitwy”. Współpraca zbrojeniowa

Dołączenie Polski do natowskiej inicjatywy „M3A” to szansa na postęp w realizacji programu operacyjnego „Rybitwa”, związanego z pozyskaniem dla armii kilku wielozadaniowych samolotów morskich, zdolnych do zwalczania okrętów podwodnych.


Pod tajemniczo brzmiącym skrótem kryje się inicjatywa Multinational Maritime Multimission Aircraft, czyli międzynarodowa współpraca w zakresie pozyskania wielozadaniowego samolotu morskiego. Latem ub.r. powołali ją do życia ministrowie obrony sześciu krajów NATO – Niemiec, Francji, Włoch, Grecji, Hiszpanii oraz Turcji. W lutym, podczas kolejnego spotkania szefów resortu obrony Sojuszu w Brukseli, zdecydowano o rozszerzeniu inicjatywy o dwa państwa: Polskę i Kanadę.

Jak informuje MON, inicjatywa „M3A” zakłada „połączenie wysiłków poszczególnych krajów członkowskich NATO w kwestii rozpoznania morskiego i zwalczania okrętów podwodnych, w tym wymianę doświadczeń na temat operacyjnego wykorzystania oraz pozyskiwania samolotów do realizacji tego typu misji”. Z przytoczonej charakterystyki można wywnioskować, że w najbliższym czasie projekt będzie spełniał rolę platformy do wymiany informacji w zakresie zdolności operacyjnych i ewentualnego wyposażenia tego typu samolotów. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt: choć w obecnym kształcie inicjatywa nie wpływa w żaden sposób na przebieg wewnętrznych programów operacyjnych, realizowanych przez sygnatariuszy porozumienia, to wiedza zdobyta w ramach przedsięwzięcia „M3A” może być szczególnie przydatna w trwającym procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Zwłaszcza że od wielu lat nasza armia zabiega o pozyskanie tego typu samolotów. Mowa o programie operacyjnym „Rybitwa”, zapoczątkowanym przez Inspektorat Uzbrojenia w 2016 r. Jak informowaliśmy na łamach „GP”, docelowo do SZ RP mają trafić trzy morskie samoloty rozpoznawcze, zdolne do zwalczania okrętów podwodnych. Obecnie trwa faza analityczno-koncepcyjna przedsięwzięcia, która ma...
[pozostało do przeczytania 54% tekstu]
Dostęp do artykułów: