SIŁA W PRACOWNIKACH! ODPOWIEDZIALNA POLITYKA PRACOWNICZA I SOCJALNA

28 lutego poznaliśmy laureatów VII edycji konkursu o tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania”, organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą, Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Agencję Impressarium.Pracodawca Godny Zaufania” to inicjatywa sięgająca 2009 r. Jej celem jest promowanie wśród pracodawców odpowiedzialnej polityki pracowniczej i socjalnej. W dotychczasowych edycjach konkursu nagradzano największe polskie firmy, realizujące ciekawe i efektywne programy skierowane do pracowników.W tym roku do grona laureatów dołączyła firma Mokate SA – zwycięzca w kategorii „Programy stażowe”, za tworzenie szans rozwoju zawodowego na lokalnym rynku pracy. W kategorii „Wolontariat” uznanie kapituły zyskała spółka PL2012+ za „ofertę dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą wesprzeć wydarzenia organizowane na PGE Narodowym”. Programy motywacyjne dla pracowników Grupy Mlekovita zyskały uznanie w kategorii „Motywacja”. Polska Grupa Górnicza została zwycięzcą w kategorii „Edukacja” za kompleksową ofertę adresowaną do potencjalnych pracowników oraz współpracę z placówkami edukacyjnymi i naukowymi.Zagwarantowanie pracownikom kompleksowej nieodpłatnej opieki medycznej, poszerzonej o program profilaktyczny „Zdrowie jak w banku”, zaowocowało nagrodą w kategorii „Zdrowie” dla PKO Banku Polskiego. Z kolei Poczta Polska wygrała kategorię „Firma przyjazna niepełnosprawnym” przystąpieniem do pilotażowego programu „Praca – integracja”, zakładającego zatrudnienie w ciągu dwóch lat 400 osób niepełnosprawnych, oraz kampanią „Poczta bez barier”. Jednocześnie Rada Konkursu, w skład której wchodzą organizatorzy: Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Agencja Impressarium, przyznała Nagrody Specjalne. Trafiły one w ręce Diaverum Polska – dostawcy usług nefrologicznych, a także Centrum Językowego Konik za komfort pracy i atrakcyjny system...
[pozostało do przeczytania 26% tekstu]
Dostęp do artykułów: