Przedsiębiorcy ryzykują kapitał całego życia. Prowadzenie biznesu będzie tańsze

Konstytucja Biznesu, pakiet 100 zmian i inne ostatnio uchwalone i procedowane ustawy regulujące funkcjonowanie firm, w tym z segmentu MŚP, zawierają rozwiązania, pozwalające obniżyć koszty działalności.

– Nasza gospodarka ma się teraz dobrze i w dużym stopniu zawdzięczamy to przedsiębiorcom, którzy często ryzykują kapitał całego swojego życia. Warto, byśmy wiedzieli, że płyniemy na jednej łódce i pomagali tym, którzy wypracowują wartość dodaną w polskiej gospodarce, bo wierzę, że te korzyści przełożą się na prace pracowników i płace wszystkich ludzi w gospodarce narodowej. O to nam wszystkim chodzi – stwierdził premier Mateusz Morawiecki.
Oto najważniejsze z zapisów nowych aktów prawnych, już wprowadzonych od ub. roku bądź mających wkrótce wejść w życie, dzięki którym przedsiębiorcy, zwłaszcza z sektora MŚP, mogą sporo zaoszczędzić w działalności biznesowej.

Pakiet 100 zmian dla firm
W pakiecie znalazła się m.in. obowiązująca od początku 2017 r. tzw. ustawa deregulacyjna. Przynosi ona roczne oszczędności dla jednego przedsiębiorcy rzędu kilkunastu tys. zł. Co szczególnie ważne z punktu widzenia drobnych przedsiębiorców, podniesiony został – z 1,2 do 2 mln euro – próg przychodów netto, po którym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości.
Z kolei od 1 czerwca w znacznej części obowiązuje nowelizacja ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (tzw. pakiet wierzycielski). Nowe przepisy mają ułatwiać odzyskiwanie długów i przeciwdziałać powstawaniu zatorów płatniczych. W powstałym w oparciu o zapisy pakietu Rejestrze Należności Publicznoprawnych można sprawdzać, czy potencjalny kontrahent nie zalega z podatkami.

Konstytucja Biznesu
W pakiecie ustaw znalazły się rozwiązania zmniejszające liczbę „papierkowych” obowiązków przedsiębiorcy wobec fiskusa i aparatu skarbowego. Oprócz tego główna ustawa z...
[pozostało do przeczytania 63% tekstu]
Dostęp do artykułów: