Disco polo jest jak „jeleń na rykowisku”

Mam tradycyjne podejście do dziennikarstwa. Oddzielenie komentarza i informacji wychodzi wszystkim na zdrowie – mówi Krzysztof Czabański. Z przewodniczącym Rady Mediów Narodowych, rozmawiają Jacek Liziniewicz i Wojciech Mucha


Jaka jest Pana ocena TVP?
Uważam, że w pewnych obszarach, które są kluczowe dla funkcjonowania telewizji, nie dzieje się dobrze. Jednym z nich, może niejedynym, ale zasadniczym, jest obszar kultury.

Mówimy o TVP jako całości?
Tak. Kultura powinna mieć różne formaty w zależności od anteny, ale powinna znajdować się na wszystkich antenach. Ona może być na różnym poziomie, ale
[pozostało do przeczytania 88% tekstu]
Dostęp do artykułów: