Turcja - „Yabanci” liczą na nową konstytucję

Historyczne zaproszenie

Jesienią ub.r. prace rozpoczęła podkomisja parlamentarna, która ma uzgodnić – m.in. na drodze konsultacji społecznych – projekt nowej konstytucji, która zastąpi obecną z 1982 r. – z czasów rządów wojskowych. W styczniu spiker parlamentu Cemil āicek ogłosił, że celem mającej większość partii AKP jest wprowadzenie nowej konstytucji do końca roku. Podkomisja spotyka się z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami mniejszości religijnych, zbierając materiał do opracowania tekstu ustawy zasadniczej. W lutym swoje postulaty przedłożyli prawosławni (Grecy) i Syriacy (jakobici).

Po raz pierwszy w historii Republiki Tureckiej
[pozostało do przeczytania 82% tekstu]
Dostęp do artykułów: