W miłości Boga i Ojczyzny. Weterani Powstania Styczniowego

Józef Piłsudski widział w sile duchowej Powstańców Styczniowych zaczyn dla moralnego zbudowania Żołnierza Polskiego, który idąc w powstańczy bój w roku 1914, miał wreszcie wywalczyć wolną Polskę. Wychowywał więc Legionistów na czynnych spadkobierców idei, które przyświecały bohaterom roku 1863. W tej wizji kształtowania nowego pokolenia niezbędnym elementem był szacunek wobec weteranów Powstania.

W maju 1916 r. weterani Powstania Styczniowego przeszli ulicami Warszawy w patriotycznej manifestacji z okazji święta uchwalenia konstytucji. Pół roku później, w grudniu, do stolicy wkraczali legioniści, a ich wmaszerowanie pod udekorowanymi bramami stanowiło swego
[pozostało do przeczytania 91% tekstu]
Dostęp do artykułów: