Życie to wieczna służba. Poddany woli Bożej i ludziom

Ojciec Michał (Jan Franciszek) Czartoryski (1897–1944) – wychowywany w arystokratycznej rodzinie, ostatecznie wybrał życie w habicie dominikańskim. Współczesny męczennik, wliczony w poczet błogosławionych, rozstrzelany z rannymi Powstańcami Warszawskimi w 1944 r., którym służył do samego końca.

Był człowiekiem głębokiej wiary, o niezwykłej dyscyplinie wewnętrznej, z pokorą poddającym się woli przełożonych. Widział sens drobiazgowego wypełniania reguły, wyrzeczenia i ofiary, które nie były dla niego celem samym w sobie, lecz stanowiły sposób doskonalenia charakteru.

Przyszedł na świat 19 lutego 1897 r. w Pełkiniach koło Jarosławia jako szóste z
[pozostało do przeczytania 71% tekstu]
Dostęp do artykułów: