Kolejowe koło zamachowe gospodarki. Inwestycje w nowoczesny transport kolejowy

Obecna sytuacja gospodarcza, analizy ekspertów, a także Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazują, że rozwój kolei w Polsce ma istotne znaczenie dla rozwoju całej gospodarki.

Jakość pasażerskiego i towarowego transportu kolejowego ma niebagatelny wpływ na zwiększanie atrakcyjności Polski dla inwestorów. Stąd pomysł „Gazety Polskiej” zorganizowania debaty publicznej „Rozwój transportu kolejowego w Polsce w perspektywie 2030”.

Po raz pierwszy ponad 70 mld zł na kolejnictwo
Otwierający dyskusję wiceminister rozwoju, pełnomocnik premiera ds. funduszy europejskich i rozwoju regionalnego Jerzy Kwieciński podkreślił, że po
[pozostało do przeczytania 81% tekstu]
Dostęp do artykułów: