Kult romantycznych wieszczów w „Gazecie Polskiej”

Trudno, by w „Gazecie Polskiej” wyrastającej z wielkich ideałów romantyzmu zabrakło poezji natchnionej duchem naszych wieszczów oraz poświęconych im wspomnień, szkiców biograficznych, recenzji literackich i prób interpretacji ich niezniszczalnych dzieł. W szczególny sposób upamiętnieni na jej łamach zostali nasi najwięksi poeci – Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki.

„Słuchajcie wieszczów – byście wiedzieli, co każą”
Juliusz Słowacki

Poeci romantyczni to twórcy świadomi wielkiej mocy poetyckiego słowa, pragnący objawić swojemu narodowi „prawdy żywe” i utwierdzić go w „swoim jestestwie”, jak głosił niegdyś redaktor „Gazety Polskiej” Maurycy
[pozostało do przeczytania 95% tekstu]
Dostęp do artykułów: