Przygotowani na BOOM PRZEWOZOWY. MODERNIZACJA KOLEI POPRAWI STAN JEJ INFRASTRUKTURY

Grupa PKP CARGO, największy w Polsce i przodujący w UE operator kolejowych przewozów towarowych, główny nurt inwestycyjny kieruje na naprawy i modernizacje taboru.Po kilku chudych latach kolej przeżywa wzrost przewozów. Rośnie zapotrzebowanie energetyki na węgiel, budownictwa drogowego i kolejowego na kruszywa, a rozwiązania legislacyjne w walce z szarą strefą wpłynęły na skierowanie na kolej większego strumienia importowanych paliw płynnych. Aby sprostać tym potrzebom, Grupa PKP CARGO główny nurt inwestycyjny kieruje na naprawy i modernizację taboru. Aktualnie Grupa PKP CARGO posiada ponad 2 tys. lokomotyw i ponad 60 tys. wagonów. Co prawda średni ich wiek przekracza już 30 lat, jednak obecne systemy utrzymania taboru pozwalają na jego eksploatację przez znacznie dłuższy okres. W tym celu Grupa PKP CARGO dozbroiła w ostatnich latach zaplecze techniczne w sprzęt diagnostyczny i wyposażenie warsztatów do wykonywania bardziej złożonych napraw oraz modernizacji taboru, w tym np. modernizacji lokomotyw spalinowych z wymianą silników spalinowych na silniki nowszej generacji. Ponadto są planowane zakupy wagonów, w tym m.in. platform kontenerowych i węglarek budowy normalnej. – Zakupy nowego taboru wpłyną na zmianę jego struktury i lepsze dopasowanie do oczekiwań klientów oraz podejmowanie nowych wyzwań w zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Problemem w przypadku modernizacji starszej konstrukcji wagonów i lokomotyw są wymagania dotyczące zwłaszcza norm hałasu i norm emisji spalin, co zwiększa koszty tych modernizacji – powiedział Pełnomocnik Zarządu PKP CARGO ds. przewozów i utrzymania Zbigniew Jastrzębski. Największym przedsięwzięciem inwestycyjnym są zakupy lokomotyw wielosystemowych, które umożliwiają rozwój działalności operacyjnej Spółki PKP CARGO w przewozach międzynarodowych. W 2016 r. zakupiono 12 takich lokomotyw z dopuszczeniem do eksploatacji na terenie Polski, Niemiec, Austrii, Węgier, Czech i Słowacji. W 2017 r....
[pozostało do przeczytania 27% tekstu]
Dostęp do artykułów: