Przygotowani na BOOM PRZEWOZOWY. MODERNIZACJA KOLEI POPRAWI STAN JEJ INFRASTRUKTURY

Grupa PKP CARGO, największy w Polsce i przodujący w UE operator kolejowych przewozów towarowych, główny nurt inwestycyjny kieruje na naprawy i modernizacje taboru.Po kilku chudych latach kolej przeżywa wzrost przewozów. Rośnie zapotrzebowanie energetyki na węgiel, budownictwa drogowego i kolejowego na kruszywa, a rozwiązania legislacyjne w walce z szarą strefą wpłynęły na skierowanie na kolej większego strumienia importowanych paliw płynnych. Aby sprostać tym potrzebom, Grupa PKP CARGO główny nurt inwestycyjny kieruje na naprawy i modernizację taboru. Aktualnie Grupa PKP CARGO posiada ponad 2 tys. lokomotyw i ponad 60 tys. wagonów. Co prawda średni
[pozostało do przeczytania 66% tekstu]
Dostęp do artykułów: