Bezpiecznie dla wytwórców i odbiorców. Konsekwencje nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii

14 sierpnia br. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jakie znaczenie ma ten dokument dla grupy Energa, rynku i odbiorców energii?

Zasadniczą zmianą w nowelizacji jest rezygnacja ze stałej wartości tzw. opłaty zastępczej, wynoszącej 300,03 zł/MWh i powiązanie jej z rynkowymi cenami świadectw pochodzenia energii z niektórych OZE – zielonych certyfikatów (wiatraki) oraz błękitnych certyfikatów (biogaz rolniczy). Opłata ma wynosić 125 proc. średniej ceny danych certyfikatów z poprzedniego roku, ale nie więcej niż 300,03 zł/MWh.
Wprowadzenie nowego sposobu ustalania opłaty zastępczej sprawia, że będzie ona
[pozostało do przeczytania 68% tekstu]
Dostęp do artykułów: