KREDYT NA INNOWACYJNOŚĆ SIECI. ROZMOWA Z DANIELEM OBAJTKIEM, PREZESEM GRUPY ENERGA SA

Musimy być innowacyjni. Nie możemy pozwolić na to, by z powodu remontu sieci energii elektrycznej wyłączać kilkudziesięciu czy kilkuset jej odbiorców.Czego dotyczy, podpisana podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, umowa Energi z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym? Co ona oznacza dla Energi?

Oznacza to dodatkowe środki pozyskane na nasze inwestycje w sieć przesyłową, a więc na jedną z najważniejszych dla nas inwestycji. Umowa wpisuje się w cały program inwestycji Grupy Energa. Do końca 2025 r. mamy na ten cel wydać ponad 20 mld zł.Jak będzie spłacana pożyczka z EBI?

Udało
[pozostało do przeczytania 82% tekstu]
Dostęp do artykułów: