Niebezpieczny pat na Bałtyku. Dyskusja na temat odbudowy i modernizacji Marynarki Wojennej RP

W Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni odbyło się ogólnopolskie forum z udziałem posłów, przedstawicieli rządu oraz byłych i obecnych dowódców jednostek MW, poświęcone omówieniu sytuacji polskich sił morskich.

Obecny stan uzbrojenia Marynarki Wojennej RP i perspektywy na przyszłość, taktyka działań bojowych na morzu oraz selekcja zagrożeń – to najważniejsze wątki forum, zorganizowanego trzy tygodnie temu w Gdyni m.in. przez Polskie Lobby Przemysłowe (PLP) oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Wśród zaproszonych gości w Stoczni Marynarki Wojennej S.A. pojawili się m.in. przewodnicząca sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Dorota Arciszewska-Mielewczyk, wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, a ponadto dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradm. Krzysztof Jaworski oraz przedstawiciele Inspektoratu MW, Centrum Operacji Morskich oraz Rady Budowy Okrętów. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej – Marek Gróbarczyk.

W głównej części uczestnicy forum skupili się na ocenie realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej programu operacyjnego pt. „Zwalczanie zagrożeń na morzu w latach 2013–2022/30”. Jak przyznał w swoim wystąpieniu kmdr Jacek Hamera z Inspektoratu Marynarki Wojennej RP (podległego Dowództwu Generalnemu RSZ), duża część uzbrojenia dla sił morskich może być produkowana w kraju, przez co sukcesywnie zwiększać się będzie potencjał podmiotów w sektorze obronnym – zarówno tych prywatnych, jak i zrzeszonych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Część panelistów zwróciła jednak uwagę na duże opóźnienia w omawianym programie. Z danych przytoczonych przez wiceadm. Henryka Sołkiewicza (byłego szefa sztabu MW) wynika, że około 32 proc. ogółu zadań programowych nie zostało jeszcze opublikowanych, zaś kolejne 60 proc. posiada opóźnienia wynoszące od roku do pięciu lat. O tym, jakie skutki mogą nieść opóźnienia w uzbrajaniu sił morskich,...
[pozostało do przeczytania 65% tekstu]
Dostęp do artykułów: