Wzmacniamy potencjał przemysłu zbrojeniowego. Strategiczna inwestycja Huty Stalowa Wola S.A.

Dzięki rozbudowie naszej infrastruktury będziemy mogli produkować sprzęt zabezpieczający realizację kluczowych programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP – mówi w rozmowie z Konradem Wysockim prezes Zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Bernard Cichocki.
 

- Kiedy w Hucie Stalowa Wola S.A. rozpoczęła się inwestycja związana z rozbudową lufowni? Jakie cele zakładano przed rozpoczęciem projektu?
Projekt rozpoczął się od złożenia w 2014 r. wniosku do ministra Skarbu Państwa o współfinansowanie inwestycji pt. „Opracowanie i wdrożenie w HSW SA technologii obróbki mechanicznej luf, w tym luf długich powyżej 4,5 m i o kalibrze do 155 mm”. W tym samym roku podpisano umowę wsparcia pomiędzy HSW S.A. a MSP. Celem projektu było zbudowanie zdolności do produkcji luf o wspomnianych parametrach w celu zabezpieczenia realizacji programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, m.in. programu dywizjonowego modułu ogniowego armatohaubic samobieżnych „Regina”, kompanijnego modułu ogniowego „Rak” oraz projektu produkcji armatohaubic „Kryl” i produkcji luf w ramach dostaw części zamiennych dla tych produktów.
 
- Jak wygląda modernizacja lufowni od strony technicznej? Jakie urządzenia i maszyny pozyskano?
Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji technologicznej wykonania luf, zakup specjalistycznych obrabiarek oraz zaprojektowanie i budowę stanowisk technologicznych wraz z infrastrukturą techniczną, wykonanie luf do testów i przeprowadzenie badań zakładowych oraz badań odbiorczych. Nowością w polskim przemyśle w ogóle, nie tylko zbrojeniowym, są zainstalowane w nowej lufowni obrabiarki najnowszej generacji, pozwalające na wiercenie precyzyjnych otworów o długości przekraczającej 10 m, bruzdowanie oraz honowanie (wygładzanie) elementów o średnicy wewnętrznej aż do 800 mm. Do tego doliczyć należy wielofunkcyjne centrum tokarsko-frezarskie, pozwalające  wykonywać z jednego zamocowania...
[pozostało do przeczytania 51% tekstu]
Dostęp do artykułów: