Wzmacniamy potencjał przemysłu zbrojeniowego. Strategiczna inwestycja Huty Stalowa Wola S.A.

Dzięki rozbudowie naszej infrastruktury będziemy mogli produkować sprzęt zabezpieczający realizację kluczowych programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP – mówi w rozmowie z Konradem Wysockim prezes Zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Bernard Cichocki.
 

- Kiedy w Hucie Stalowa Wola S.A. rozpoczęła się inwestycja związana z rozbudową lufowni? Jakie cele zakładano przed rozpoczęciem projektu?
Projekt rozpoczął się od złożenia w 2014 r. wniosku do ministra Skarbu Państwa o współfinansowanie inwestycji pt. „Opracowanie i wdrożenie w HSW SA technologii obróbki mechanicznej luf, w tym luf długich powyżej 4,5 m i o kalibrze do 155 mm”.
[pozostało do przeczytania 77% tekstu]
Dostęp do artykułów: