Europa w skrócie

Najnowsze newsy i nie tylko z obszaru Unii Europejskiej.

Ministerstwo finansów strefy euro?
31 maja Komisja Europejska zaproponowała utworzenie osobnego budżetu i ministerstwa finansów dla krajów waluty euro. Nowe euro-ministerstwo finansów miałoby sprawować nadzór nad budżetami państw, zarządzać wspólnym budżetem eurolandu i wyrażać zgodę na zaciąganie przez rządy pożyczek poprzez obligacje denominowane w euro. Na czele ministerstwa miałby stać szef euro-grupy państw. Komisarze UE uważają, że po decyzji Wielkiej Brytanii o wyjściu z UE należy pogłębić integrację walutową i gospodarczą – do 2025 r.

Chcą urzędów UE
[pozostało do przeczytania 60% tekstu]
Dostęp do artykułów: