Szansa dla wileńskich zabytków

Pod koniec maja odbyło się X posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego.

Strona polska uzyskała m.in. zgodę na udział w odnowie zabytkowych partii kościoła Ducha Świętego, kościoła św. Franciszka i św. Bernarda oraz kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Piaskach. Porozumienie przewiduje również udział polskich konserwatorów w pracach renowacyjnych na cmentarzu na Rossie. Zdecydowanie trudniejsze rozmowy dotyczą planowanej rekonstrukcji Kaplicy Ostrobramskiej (równolegle również kościoła św. Teresy). Ich włodarzem jest wileńska kuria, która niechętnie godzi się na jakąkolwiek zewnętrzną ingerencję.

Obecnie Kaplica Ostrobramska znalazła się na tzw. Szlaku Pielgrzymkowym Papieża Jana Pawła II. Szlak przygotowuje Litewskie Ministerstwo Kultury w porozumieniu z litewskim Kościołem. Są na to przewidziane spore europejskie fundusze. Już wiadomo, że w ramach tych środków odbędzie się remont Kaplicy Ostrobramskiej. Wileńska kuria nie informuje jednak o swoich planach związanych z rekonstrukcją.

Minister kultury Piotr Gliński przed kilkoma tygodniami wystosował do arcybiskupa Wilna Gintarasa Grušasa list, w którym prosi o dopuszczenie polskich specjalistów do wglądu w planowane prace renowacyjne. Przede wszystkim zaś proponuje arcybiskupowi wyrażenie zgody na powołanie trójstronnej komisji, składającej się z przedstawicieli każdej ze stron: Ministerstwa Kultury Litwy, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz wileńskiej kurii.

Zdecydowanie łatwiejsza jest sytuacja z innymi zabytkami, na przykład XVIII-wiecznymi organami Caspariniego w kościele Świętego Ducha w Wilnie. W latach 90. zostały one rozebrane (za zgodą litewskiego Ministerstwa Kultury i wileńskiej kurii) na wniosek amerykańskich i szwedzkich fachowców, by wykonać ich wierną kopię. Dziś kopia organów gra i cieszy ucho słuchaczy w amerykańskim Manchester. Tymczasem rozebrany na części...
[pozostało do przeczytania 35% tekstu]
Dostęp do artykułów: