Szykuje się przełom?

Litewski sejm rozpoczął omawianie projektów ustaw o pisowni nielitewskich nazwisk.

Kwestia zapisu nielitewskich nazwisk w litewskich dokumentach jest nad Wilią tematem dyskusji już od ponad 20 lat. 9 maja sejm Republiki Litewskiej kolejny raz rozpoczął debatę w tej sprawie. W pierwszym czytaniu przeszły dwa projekty. Jeden przewiduje zapis oryginalnego nazwiska (z użyciem liter alfabetu łacińskiego) na pierwszej stronie paszportu, drugi – na dalszych stronach dokumentu. Pierwszy zakłada m.in., że „imię i nazwisko może być zapisane w oryginale, jeżeli jest w ten sposób zapisane w dokumentach źródłowych, zaś dokumenty źródłowe to dowód na to, że osoba lub jej przodkowie posiadali obywatelstwo innego państwa bądź dana osoba zawarła związek małżeński z obcokrajowcem i przybrała jego nazwisko”. „Tak naprawdę rozstrzygamy nieduży problem, który stał się przyczyną ochłodzenia stosunków polsko-litewskich” – powiedział wiceprzewodniczący sejmu Gediminas Kirkilas, przedstawiając projekt ustawy. Projekt poparło 64 posłów, 25 głosowało przeciwko, 13 wstrzymało się od głosu. Natomiast zgodnie z projektem alternatywnym zapis nazwiska w oryginale byłby możliwy na drugiej stronie paszportu, natomiast na głównej nazwisko byłoby zapisane w transkrypcji litewskiej. Przewodniczący sejmowego Komitetu Oświaty i Nauki Eugenijus Jovaisza, będący w grupie sześciu posłów zgłaszających drugą propozycję, powiedział, że zgoda na zapis nielitewskiego nazwiska alfabetem łacińskim w wersji oryginalnej byłaby „uprawomocnieniem dwujęzyczności”. Zwolennicy tego rozwiązania zaznaczają, że „język nie może być obiektem wymiany geopolitycznej”. Projekt ten poparło 53 posłów, 19 głosowało przeciwko, 25 wstrzymało się od głosu. Zyskał aprobatę posłów konserwatywnej partii Porządek i Sprawiedliwość i większości Litewskiego Związku Rolników i Zielonych, w tym szefa frakcji Ramūnasa Karbauskisa.
Oba projekty będą teraz omawiane na posiedzeniach komitetów sejmowych. Posłowie...
[pozostało do przeczytania 36% tekstu]
Dostęp do artykułów: