Strategiczna rola lotnisk regionalnych. Wykorzystać ogromny potencjał

Dzięki nowym inwestycjom i rozbudowie siatki połączeń porty regionalne przejęły już prawie 2/3 rynku przewozów lotniczych w Polsce. Ale ich rola jest o wiele większa.

Jako element infrastruktury krytycznej przyczyniają się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa państwa. Dynamikę rozwoju portów regionalnych w Polsce najlepiej obrazuje skokowo rosnący ich udział w obsłudze ruchu pasażerskiego, który wzrósł z 31 proc. w 2004 r. do 62 proc. w 2016 r. I wszystko wskazuje na to, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany.
– Bardzo dynamiczny rozwój lotnisk regionalnych sprawił, że obecnie są one w stanie obsłużyć ponad 40 mln pasażerów. Ten potencjał jeszcze
[pozostało do przeczytania 83% tekstu]
Dostęp do artykułów: