PGZ wdraża najnowocześniejsze technologie

Polska Grupa Zbrojeniowa buduje partnerstwa strategiczne z podmiotami zagranicznymi wokół najważniejszych programów modernizacyjnych. Dzięki transferowi innowacyjnych technologii PGZ dokona skoku cywilizacyjnego w zbrojeniówce.

Plany resortu obrony zakładają, że krajowy przemysł obronny skonsolidowany w PGZ będzie miał kluczowy udział w realizacji najważniejszych programów operacyjnych ujętych w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP. Dotyczy to m.in. programów morskich „Miecznik”, „Czapla” oraz „Orka”, a także pozyskania nowoczesnych zestawów rakietowych „Narew” i „Wisła”. To tylko kilka przykładów, ale Grupa PGZ będzie uczestniczyć we wszystkich programach modernizacyjnych.

Polska Grupa Zbrojeniowa będzie uczestniczyć nawet w tych programach, do których realizacji w chwili obecnej kompetencje krajowych zakładów nie są w pełni wystarczające. Dlatego PGZ buduje sieć strategicznych porozumień ze światowymi liderami przemysłu obronnego. Dzięki temu Polska Grupa Zbrojeniowa zrealizuje transfer innowacyjnych technologii do spółek skupionych w Grupie.

Stąd szereg listów intencyjnych i porozumień o współpracy z zagranicznymi koncernami, jakie Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała w roku 2016 i 2017. Wśród nich miejsce szczególne zajmuje porozumienie z lipca ub.r. pomiędzy PGZ i amerykańskim koncernem Raytheon – producentem systemu rakietowego „Patriot”.

Zakłada ono, że jeżeli resort obrony wybierze ten system w programie „Wisła”, polskie zakłady będą miały 50-proc. udział w jego produkcji. Oznacza to tym samym, że 50 proc. pieniędzy wydatkowanych przez państwo polskie w ramach programu „Wisła” zostanie w  polskich spółkach przemysłu obronnego.

W grudniu ub.r. Polska Grupa Zbrojeniowa poszerzyła tę współpracę o kolejny list intencyjny, który zakłada włączenie należącej do Grupy PGZ spółki Autosan w międzynarodową sieć dostaw systemu „Patriot”.

Autosan będzie produkował...
[pozostało do przeczytania 32% tekstu]
Dostęp do artykułów: