Najważniejsze wydarzenie na rynku kapitałowym

10–12 marca 2017 r. w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się XVII Konferencja Izby Domów Maklerskich „Rynek kapitałowy dla budowania dobrobytu Polaków”. Gośćmi specjalnymi konferencji będą Mateusz Morawiecki – wicepremier, minister rozwoju i finansów, Marek Chrzanowski – przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Witold Słowik i Tadeusz Kościński – podsekretarze stanu w Ministerstwie Rozwoju. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Komisji Nadzoru Finansowego

Wizerunek rynku kapitałowego i zaufanie do niego to kluczowe elementy stanowiące o jego pozytywnej roli w gospodarce. Izba Domów Maklerskich uważa, że krajowy rynek kapitałowy ma niezwykle istotne znaczenie dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności.
Droga do realizacji strategicznych celów państwa, ogłoszonych przez premiera Mateusza Morawieckiego w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wiedzie więc przez rynek kapitałowy.

Największe wydarzenie w branży papierów wartościowych
W trakcie trzech dni konferencji odbędzie się osiem dyskusji panelowych: „Rynek Kapitałowy dla realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, „Kapitał dla rozwoju – wspieranie krajowych źródeł kapitału w nowym modelu rozwoju gospodarczego”, „Uwarunkowania rozwoju firm inwestycyjnych w Polsce – czy polska gospodarka wymaga silnych krajowych domów maklerskich?”, „Wyzwania i zagrożenia dla uczestników polskiego rynku kapitałowego w dobie usuwania przez regulacje UE barier dostępu do rynków lokalnych”, „Instrumenty dłużne jako źródło finansowania dla przedsiębiorstw”, „Wpływ MIFiD II na instytucje finansowe w Polsce”, „Czy Polski rynek instrumentów CFD jest bezpieczny w perspektywie jego uczestników i czy wymaga kolejnych regulacji?”, „Przyszłość IPOs na GPW w kontekście zmieniających się trendów na rynkach kapitałowych”.

Badanie relacji inwestorskich w spółkach z WIG30
Podczas pierwszego dnia konferencji...
[pozostało do przeczytania 19% tekstu]
Dostęp do artykułów: