Wieści Z UE \ W skrócie

Audytorzy krytykują UE za marnotrawstwo
Europejski Trybunał Obrachunkowy poinformował, że co roku w całej Unii Europejskiej marnuje się ok. 88 mln ton żywności. Według opinii Trybunału, w tej dziedzinie Komisja Europejska słabo wywiązuje się ze swoich zobowiązań – działa „nieskutecznie i fragmentarycznie”, pomimo przedstawienia ambitnego planu w tej kwestii. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, do 2020 r. ilość marnowanej w Europie żywności może wzrosnąć nawet do 126 mln ton rocznie.
Po Brexicie wróci granica?
W wypowiedzi dla „The Irish Independent” komisarz UE ds. rolnictwa Phil Hogan ostrzegł, że jeśli Wielka Brytania opuści jednolity
[pozostało do przeczytania 78% tekstu]
Dostęp do artykułów: