Pułapki polityki podległej

Dodano: 06/12/2011 - Nr 49 z 7 grudnia 2011

Teoria podległości Tymi czterema elementami są: mentalność bazująca na kompleksie, wizja świata oparta na zasadzie dychotomii centrum–peryferie, słabość potencjału gospodarczego wsparta przekonaniem o trwałości własnej biedy oraz deterministyczna koncepcja dziejów. Polityka podległa jest zawsze dziełem elity politycznej i wynika z jej kondycji moralno-intelektualnej. Do prowadzenia takiej polityki potrzebne jest posiadanie przez tak ukształtowaną pseudoelitę władzy formalnej w państwie. Oczywiście, polityka podległa nie miałaby szans zaistnienia w praktyce, gdyby nie istniał potencjalny lub rzeczywisty odbiorca tej polityki, czyli podmiot zewnętrzny gotowy do przejęcia „opieki” nad państwem podległym, rozciągnięcia nad nim, oczywiście „dla jego dobra”, swoistej władzy paternalistycznej, a równocześnie gotowy do czerpania z tego realnych zysków.Kompleks i determinizm Polityka podległa wymaga, by obywatele byli przekonani, że ich państwo niewiele może,
     
11%
pozostało do przeczytania: 89%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.gazetapolska.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gazetapolska.pl

W tym numerze