Pułapki polityki podległej

Teoria podległości

Tymi czterema elementami są: mentalność bazująca na kompleksie, wizja świata oparta na zasadzie dychotomii centrum–peryferie, słabość potencjału gospodarczego wsparta przekonaniem o trwałości własnej biedy oraz deterministyczna koncepcja dziejów.

Polityka podległa jest zawsze dziełem elity politycznej i wynika z jej kondycji moralno-intelektualnej. Do prowadzenia takiej polityki potrzebne jest posiadanie przez tak ukształtowaną pseudoelitę władzy formalnej w państwie.

Oczywiście, polityka podległa nie miałaby szans zaistnienia w praktyce, gdyby nie istniał potencjalny lub rzeczywisty odbiorca tej polityki, czyli podmiot
[pozostało do przeczytania 89% tekstu]
Dostęp do artykułów: