Otacza nas kurtyna kłamstw

Powróćmy do pierwszego pytania. Jak skutecznie możecie działać w opozycji w nowym Sejmie?

Mamy wypracowaną formułę, którą od pierwszego posiedzenia będziemy wcielać w życie. Chodzi o zupełnie nowe zorganizowanie klubu parlamentarnego, tak by był on jak najbardziej efektywny. Powołamy komitet monitorujący, który jako pierwszy będzie analizował projekty ustaw pojawiające się w Sejmie. Ponadto komitet prawny i komitet gospodarczy analizujący projekty ustaw oraz zespół stojący na straży spraw związanych z bezpieczeństwem państwa. Te trzy struktury będą dodatkowym zapleczem dla naszych posłów pracujących w komisjach.

A co z aktywnością w terenie? „
[pozostało do przeczytania 88% tekstu]
Dostęp do artykułów: