Wiesław Johann

Wiesław Johann
„Za pięć lat przypada setna rocznica Bitwy Warszawskiej, jednej z najważniejszych bitew naszej historii, tych, które zadecydowały o losach ludzkości. W sierpniu 1920 r. na polach pod Warszawą rozbiliśmy bolszewicki marsz na podbój świata. Zbudujmy pomnik, Łuk Triumfalny Bitwy Warszawskiej. Na miarę dawnego zwycięstwa i pokuty za lata hańby niepamięci”. To słowa apelu Jana Pietrzaka, skierowanego do wszystkich Polaków w kraju i za granicą, o potrzebie i konieczności wzniesienia w Warszawie symbolu narodowej chwały Towarzystwo Patriotyczne Fundacja Jana Pietrzaka od lat inicjuje i patronuje patriotycznym spotkaniom. W listopadzie spotykamy się na Koncercie Niepodległości, w maju tańczymy na placu Zamkowym poloneza, w sierpniu śpiewamy piosenki patriotyczne, a młodzież miała ostatnio...
Wiesław Johann
Władza sądownicza, obok ustawodawczej i wykonawczej, jest filarem państwa demokratycznego, strażnikiem praw i wolności obywatela. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez uzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Tyle Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Do tego ten napis na gmachu sądów w Warszawie: „Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej”, rzeźba Temidy z opaską na oczach i wagą w rękach, zapewniająca bezstronność. I łacińskie paremie o regułach procesowych umieszczone na kolumnach Sądu Najwyższego. Na przykład ta: „We wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa”. Albo inna: „Przywrócić godność prawdzie”. Piękne to słowa, a jak wygląda...
Wiesław Johann
Był fantastycznym fotografikiem, zdjęciami zapisywał najnowszą historię Polski. Był wszędzie tam, gdzie działy się rzeczy ważne. Pamiętam jego reportaże z sierpniowych strajków na Wybrzeżu, fotografie przemawiającego Wałęsy. Te zdjęcia obiegły cały świat. Od lat związany z opozycją demokratyczną, rejestrował wszystko, co towarzyszyło polskiej transformacji. Był przy Okrągłym Stole, uwiecznił kandydatów Komitetu Obywatelskiego do parlamentu. Zrobił piękne fotografie księdza Jerzego Popiełuszki. Był wielkim artystą, wydał kilkanaście albumów, jego zdjęcia ilustrowały wiele książek. Jego prace obejrzały tysiące osób na licznych wystawach. Wspominając Erazma, chciałbym wyrazić coś bardziej osobistego. Pamiętam go, szczupłego mężczyznę, zawsze elegancko ubranego, w okularach, miał na wadę...