IA – inteligencja przyszłości

Hipotezy dotyczące możliwości wytworzenia superinteligencji mieszczą się w ramach badań nad sztuczną inteligencją. Idą one jednak w nieco innym kierunku. Nie mówi się tutaj o stworzeniu inteligentnej maszyny, a raczej o znaczącym rozbudowaniu możliwości ludzkiego mózgu

Głównym celem naukowców prowadzących badania nad sztuczną inteligencją jest stworzenie maszyny, której oprogramowanie będzie miało cechy ludzkiego umysłu. Maszyna taka, według ostrożniejszych koncepcji, miałaby odwzorowywać funkcje mózgu – naśladować myślenie (tzw. słaba sztuczna inteligencja). Z kolei zdaniem propagatorów hipotez o silnej sztucznej inteligencji, w przyszłości możliwe ma być
[pozostało do przeczytania 80% tekstu]
Dostęp do artykułów: