Naprzeciw nowym wyzwaniom

Bogata oferta programu Erasmus+ jest skierowana nie tylko do uniwersytetów i placówek oświatowych, ale również instytucji promujących wolontariat lub zajmujących się kształceniem seniorów. Na listach organizacji, które otrzymały w 2015 roku dofinansowanie, znalazł się również Caritas Erasmus+ to unijny program edukacyjny na lata 2014–2020. Jest on kontynuacją programów „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”. Popularny Erasmus, dzięki któremu studenci uczestniczyli w...
[pozostało do przeczytania 83% tekstu]
Dostęp do artykułów: