Kapelan Rodzin Katyńskich

Dopiero 10 lipca dotarła do nas wiadomość o śmierci 5 lipca wielkiego przyjaciela naszego klubu, księdza Józefa Greckiego. Ks. Józef Grecki urodził się 1 marca 1927 r. w miejscowości Łososina Dolna na ziemi nowosądeckiej.

W czasie wojny był członkiem Batalionów Chłopskich, a następnie służył w I Pułku Strzelców Podhalańskich AK. Przypuszczalnie ta wojenna aktywność była przyczyną jego aresztowania podczas pobytu we Wrocławiu w 1946 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 czerwca 1953 r. w Częstochowie. Był długoletnim proboszczem parafii pw. św. Mikołaja w Chróścinie. Po wprowadzeniu zmian w podziale administracyjnym Kościoła katolickiego w Polsce był kapłanem diecezji kaliskiej. Po przejściu na emeryturę mieszkał jako rezydent przy konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim. Aktywnie działał w środowisku byłych żołnierzy II wojny światowej, był m.in kapelanem rodzin katyńskich i kapelanem Niepodległościowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz kapelanem byłych więźniów politycznych. 10 kwietnia 2010 r. był w Katyniu, gdzie wspólnie z innymi kapłanami, ale jako jedyny kapelan wojskowy koncelebrował mszę św. w Katyniu, pierwszą odprawioną za ofiary tragedii smoleńskiej. Mimo podeszłego wieku i odległości ks. Grecki regularnie przybywał na miesięcznice do Poznania, czekał na nas w kościele lub pod pomnikiem katyńskim. Był z nami w modlitwach, wielokrotnie opowiadał o swoich przeżyciach w dniu katastrofy. Towarzyszył nam w ciężkich chwilach po tragicznej śmierci naszego przewodniczącego, śp. Zenona Torza. Mimo słabego już wówczas zdrowia przyjechał, by odprowadzić przyjaciela na miejsce wiecznego spoczynku i był z tymi, którzy pozostali zgnębieni po stracie szefa i Przyjaciela. Teraz i Jego nie ma wśród nas, ale mamy nadzieję, że tam, z nieba, wspiera dalej nasze działania ku poznaniu prawdy o okolicznościach śmierci prezydenta Kaczyńskiego i towarzyszącej mu elity. Za Jego dzielność w czasie wojny, stanie po stronie prawdy, kapłańską posługę, za...
[pozostało do przeczytania 5% tekstu]
Dostęp do artykułów: