Nasi żytomierscy przyjaciele poszli w bój

Dziesięć lat temu, podczas Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie, w telewizyjnych Wiadomościach wyemitowano materiał z Żytomierza. Miasto to zajmuje specjalne miejsce na „polskiej mapie”. W obwodzie żytomierskim, mimo że leży on na wschód od przedwojennych polskich granic, mieszka dziś największy odsetek Polaków

Głównym bohaterem tej relacji była szkoła nr 36. Agnieszka Romaszewska, która przygotowała ten materiał, pokazała lekcję historii, oddała głos młodzieży oraz prowadzącej zajęcia Lubie Kotenko. W komentarzu wystawiono szkole laurkę, mówiąc, że „tworzy kadry” nowej, patriotycznej Ukrainy, a także wspomniano o jej partnerstwie z jedną z warszawskich szkół.
[pozostało do przeczytania 80% tekstu]
Dostęp do artykułów: