Ojcostwo Pana Boga

Wielki Post to dobry moment, by wrócić do myślenia o istocie naszej religijności. A u jej podstaw leży uświadomienie sobie, że Bóg jest naszym Ojcem

To, że jesteśmy chrześcijanami, oznacza bowiem ni mniej, ni więcej, że Bóg jest naszym Ojcem, że mamy prawo i obowiązek mówić do niego „Ojcze”, „Abba”, „tatusiu”. Można powiedzieć za papieżem Benedyktem XVI, że to słowo, to określenie Boga w pewnym sensie wyczerpuje, streszcza całą historię zbawienia, całe objawienie. „W tym jednym słowie mieści się cała historia zbawienia. Możemy mówić: Ojcze, ponieważ Syn stał się naszym bratem i objawił nam Ojca: ponieważ przez czyn Chrystusa staliśmy się na powrót dziećmi Bożymi
[pozostało do przeczytania 72% tekstu]
Dostęp do artykułów: