Nazistowskie korzenie eurokraci. Z Matthiasem Rathem rozmawia Grzegorz Wierzchołowski

Dodano: 02/05/2023 - Nr 18 z 2 maja 2023
FOT. EVERT-© JAN DANIELS
FOT. EVERT-© JAN DANIELS

Publicystyka [Wywiad]

Po tym, jak nazista Hallstein został mianowany przewodniczącym Komisji Europejskiej, jego podejście polegające na wydawaniu dyktatorskich dekretów z mocą prawną zostało przyjęte również w UE.  Tak zwane dyrektywy UE są do dzisiaj dyktatorskimi dekretami, które po ogłoszeniu, bez zatwierdzenia przez parlamenty krajowe, stają się prawnie wiążące dla 600 milionów ludzi w Europie – mówi „Gazecie Polskiej” Matthias Rath, współautor książki „Nazistowskie korzenie Brukselskiej UE”.

„Nazistowskie korzenie Brukselskiej UE” – pod takim tytułem ukazała się niedawno w Polsce książka, której jest Pan współautorem. Mianem głównego architekta owej zakorzenionej w nazizmie „brukselskiej UE” określa Pan Waltera Hallsteina, pierwszego przewodniczącego Komisji EWG, poprzednika Komisji Europejskiej. Kim tak naprawdę był Hallstein?

W brukselskiej Unii Europejskiej istnieje dziwna tendencja do ukrywania i przemilczania swojej przeszłości. Jest to szczególnie widoczne w

     
9%
pozostało do przeczytania: 91%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.gazetapolska.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gazetapolska.pl

W tym numerze