Człowiek Roku klubów „GP”

Jak co roku kluby „Gazety Polskiej” wybiorą swojego Człowieka Roku za rok 2013. Przypomnijmy, że naszymi dotychczasowymi laureatami byli: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, były szef CBA poseł Mariusz Kamiński, śp. Prezydent RP prof. Lech Kaczyński, premier Wielkiej Brytanii David Cameron i poseł Antoni Macierewicz.

W ubiegłym roku powołana została kapituła, której zadaniem będzie wybór Człowieka Roku klubów „Gazety Polskiej” z osób nominowanych przez kluby oraz dochowanie szczególnej troski podczas liczenia głosów. W skład kapituły weszli: Katarzyna Gójska-Hejke, Tomasz Sakiewicz, Ryszard Kapuściński i trzech dotychczasowych laureatów: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, poseł Mariusz Kamiński i poseł Antoni Macierewicz.

Wybór Człowieka Roku dokonany zostanie na dotychczasowych zasadach, tzn. przewodniczący klubów „Gazety Polskiej” proszeni są o wysyłanie propozycji swoich klubów na adres: klubygp@gazetapolska.pl
Co tydzień będziemy publikować aktualną listę propozycji wraz z liczbą głosów oddanych na poszczególne osoby. Każdy klub „Gazety Polskiej” ma jeden głos. Po podjęciu wspólnej decyzji przez członków klubu prosimy wysłać nazwisko swojego kandydata na adres: klubygp@gazetapolska.pl. Można również dołączyć krótką informację, która uzasadni wybór – będziemy je również publikować. Respektować będziemy tylko głosy wysłane z adresu mailowego przewodniczącego klubu.
Nie wolno głosować na osoby związane z redakcją „Gazety Polskiej”; nikt z redakcji nie może kandydować. W swoich propozycjach prosimy uwzględnić osoby, które w szczególny sposób zasłużyły się w 2013 r. dla Polski i Strefy Wolnego Słowa.
Terminem ostatecznym na oddanie głosu jest 9 grudnia. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody laureatowi klubów „Gazety Polskiej” nastąpi na uroczystej Gali Strefy Wolnego Słowa, która – jak co roku – odbędzie się na początku roku w Warszawie.
Na zaproszenie klubów „GP” w Chicago II, Toronto, Nowym Jorku, Filadelfii...
[pozostało do przeczytania 69% tekstu]
Dostęp do artykułów: