Cel - Macierewicz

W minionym tygodniu sprzyjające rządowi media kilkakrotnie powróciły do sprawy raportu z weryfikacji Wojskowych Służb Informacyjnych. I chociaż Antoni Macierewicz wygrywa procesy wytoczone mu przez osoby wymienione w raporcie, to MON woli zawierać z takimi osobami ugody i wypłacać im gigantyczne odszkodowania. A mainstreamowe media kuriozalnie piszą o ugodach, a nie o wygranych procesach.
 
Po co po raz kolejny „odgrzewana” jest sprawa raportu? Niewykluczone, że chodzi o wymuszenie na prokuratorze generalnym Andrzeju Seremecie skierowania do Sejmu wniosku o uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi w związku ze śledztwem, które od blisko siedmiu lat toczy się w Prokuraturze
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: