Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego pod Pałacem Prezydenckim

Szanowni Państwo,

idziemy w tym marszu już 39 miesięcy. Przez te 39 miesięcy ciągle zbliżamy się do naszych celów, do prawdy, do tego momentu, w którym ci, którzy polegli, w tym prezydent RP, zostaną odpowiednio uczczeni i zostanie zrobione to wszystko, co powinno być zrobione od razu, a zrobione nie zostało. Dziś w kościele w kazaniu słyszeliśmy słowa pocieszenia, słowa, w których była mowa o tym, że dobro zwycięża, że dobrych jest więcej niż złych i że trzeba tylko doprowadzić do tego, by mogli oni być górą. Tak, musimy być górą. Górą muszą być dobrzy Polacy, ci, którzy chcą dobra ojczyzny, którzy chcą Polski niepodległej, wolnej, godnej. A tej Polski wolnej,
[pozostało do przeczytania 68% tekstu]
Dostęp do artykułów: