Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego pod Pałacem Prezydenckim

Szanowni Państwo,

idziemy w tym marszu już 39 miesięcy. Przez te 39 miesięcy ciągle zbliżamy się do naszych celów, do prawdy, do tego momentu, w którym ci, którzy polegli, w tym prezydent RP, zostaną odpowiednio uczczeni i zostanie zrobione to wszystko, co powinno być zrobione od razu, a zrobione nie zostało. Dziś w kościele w kazaniu słyszeliśmy słowa pocieszenia, słowa, w których była mowa o tym, że dobro zwycięża, że dobrych jest więcej niż złych i że trzeba tylko doprowadzić do tego, by mogli oni być górą. Tak, musimy być górą. Górą muszą być dobrzy Polacy, ci, którzy chcą dobra ojczyzny, którzy chcą Polski niepodległej, wolnej, godnej. A tej Polski wolnej, godnej, niepodległej nie będzie bez prawdy, o tym też była mowa. Nie będzie bez uczczenia pamięci tych, którzy oddali życie w służbie ojczyźnie. Ale jest jeden warunek owego zwycięstwa, bo przecież idąc tu, zawsze myślimy o tym dniu, w którym będziemy mogli powiedzieć: zwyciężyliśmy. I mamy prawo tak myśleć, co więcej – powinniśmy tak myśleć. Otóż warunkiem dojścia do tego dnia, warunkiem zwycięstwa, jest jedność. Jedność, która powinna być niepodważalna. Nigdy nie możemy się godzić na to, by nas dzielono, by jeden był przeciw drugiemu, a nie jeden z drugim. A są tacy, którzy próbują nas dzielić. I są jednocześnie naturalne różnice, różnego rodzaju konkurencje, które są zawsze, których nie można uniknąć, bo taka jest natura człowieka, ta natura, którą dał nam Bóg. I musimy umieć to odróżniać, musimy umieć rozróżniać te naturalne różnice, które dzielą nasz wielki obóz, obóz patriotyczny, od tego wszystkiego, co czynią ci, którzy zwycięstwa nie chcą, którzy kierują się jakimiś innymi celami, a czasami wyłącznie własną ambicją i interesem. Ta umiejętność oddzielania jest nam dzisiaj niezmiernie potrzebna, bo przychodzi czas decydujący. Przyszły pierwsze, pamiętajmy o tym, jeszcze skromne sukcesy. Muszą przyjść kolejne, bo droga do prawdy prowadzi przez zmianę sytuacji w naszej...
[pozostało do przeczytania 31% tekstu]
Dostęp do artykułów: