Święto dumnej Polski

Dodano: 18/05/2022 - Nr 20 z 18 maja 2022

Kluby „Gazety Polskiej”

W tym roku przypadła 231. rocznica uchwalenia przez Sejm Czteroletni, zwany Wielkim (1788–1792), Konstytucji 3 maja. Dokument podpisany ponad dwa wieki temu nadal niesie wiele uniwersalnych przesłań i jest sumą wszystkiego, co było dobre w polskiej historii i kulturze.

Była to pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie, po Stanach Zjednoczonych.  Na jej mocy państwo zostało przekształcone w monarchię konstytucyjną, wprowadzono zasadę trójpodziału władzy, a wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być Sejm. Stała się fundamentem polskiej tradycji i państwowości, wielkim osiągnięciem obywateli Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy, będącej wzorem dla innych państw. Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791 roku. W okresie zaborów uroczyste obchodzenie tych rocznic było zakazane przez wszystkich okupantów. Próby publicznego świętowania spotykały się z represjami, szczególnie w zaborze

     
13%
pozostało do przeczytania: 87%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.gazetapolska.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gazetapolska.pl

W tym numerze