Królowa gazet. Gala 195-lecia „Gazety Polskiej”

Dodano: 22/12/2021 - Nr 51-52 z 22 grudnia 2021
FOT. MARCIN PEGAZ/GAZETA POLSKA
FOT. MARCIN PEGAZ/GAZETA POLSKA

Kraj [Nasze święto]

Z okazji 195-lecia „Gazety Polskiej” redakcja ustanowiła nową nagrodę, której patronem został założyciel tytułu Maurycy Mochnacki. Uroczysta gala upamiętniająca to wydarzenie była okazją do przypomnienia ideałów, jakie przyświecały założycielom pisma, a także do wyróżnienia osób i instytucji, których obecna działalność służy rozwojowi Polski, wzmacnia pozycję międzynarodową naszej ojczyzny oraz jej bezpieczeństwo.

Okazją do przypomnienia historii periodyku i jego roli w krzewieniu patriotycznych postaw Polaków była jubileuszowa gala zorganizowana w warszawskim hotelu Bellotto. Prowadzący Sylwia Krasnodębska i Jacek Liziniewicz przypomnieli, że 1 grudnia 1826 roku wydany został pierwszy numer „Gazety Polskiej”. 

„»Gazeta Polska« zawsze stawiała sobie za cel budzenie ducha narodu i łączenie wszystkich patriotycznych sił dla odzyskania, a potem dla umacniania suwerenności, godności i potęgi Rzeczypospolitej. W czasach współczesnych wokół tego odrodzonego na nowo tytułu skupiły się środowiska niepodległościowe, których wielką zasługą stało się wywalczenie w przestrzeni debaty publicznej znaczącego miejsca dla poglądów prawicowych i konserwatywnych, dla idei republikańskich. Mają Państwo istotny udział w przemianach ostatnich lat, dzięki którym Polska tak wiele zyskała, czerpiąc z niepodległościowego etosu” – wskazał w swoim liście do kierownictwa „GP” i uczestników gali prezydent Andrzej Duda. 

List od marszałek Sejmu Elżbiety Witek odczytała wicemarszałek Małgorzata Gosiewska. Napisano w nim m.in., że choć „Gazeta Polska” przechodziła burzliwe koleje losu, to „od początku swojego istnienia była rzetelnym oraz wiarygodnym źródłem informacji i wiedzy. W okresie romantyzmu nie bez przyczyny zwano ją »Królową gazet«”. Z kolei premier Mateusz Morawiecki w swoim liście, odczytanym przez Marlenę Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, podkreślił, że „Gazeta Polska” niezmiennie pozostaje głosem tradycji niepodległościowych, głosem cennym i ważnym w dyskursie o przyszłości Polski i jej roli w Europie i na świecie.

Jubileuszowa gala „Gazety Polskiej” była okazją do uhonorowania Laurem im. Maurycego Mochnackiego osób oraz instytucji, których działalność w szczególny sposób służy rozwojowi Polski, wzmacnia jej pozycję międzynarodową i bezpieczeństwo. Zastępca redaktora naczelnego „GP” Katarzyna Gójska tłumaczyła, dlaczego patronem nowej nagrody został Maurycy Mochnacki: „On nas po prostu ujął swoją namiętnością do Polski”. I przywołała jego słowa, w których stwierdził: „Polska potężna i niepodległa była jedynym romansem mojej młodości”.

Tego wieczoru nagrodę wręczono kilku laureatom. Uhonorowano nią śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Jarosława Kaczyńskiego, wicepremiera, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Redaktor Sakiewicz wyjaśnił, że dali oni przykład wyjątkowego zakochania się w Polsce oraz poświęcenia jej całego życia. W imieniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego Laur odebrał wicepremier Mariusz Błaszczak, który odczytał list. Prezes Jarosław Kaczyński podkreślił w nim, że nagroda stanowi dla niego zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonej pracy dla Polski.

Laur przyznano też żołnierzom Wojska Polskiego, funkcjonariuszom Policji i Straży Granicznej i innych służb mundurowych, którzy w tych trudnych czasach są gwarantem bezpieczeństwa Polski i jej obywateli. „To dzięki waszej ofiarności i profesjonalizmowi nasza wschodnia granica, będąca równocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej oraz NATO, wciąż pozostaje granicą” – napisał w liście Jarosław Kaczyński.

Prestiżowe wyróżnienie przyznano też prof. Adrienne Körmendy, byłej konsul generalnej Węgier w Krakowie, Ryszardowi Kapuścińskiemu, prezesowi klubów „Gazety Polskiej” (w jego imieniu wyróżnienie odebrała Ewa Wójcik, prezes Fundacji Klubów „Gazety Polskiej”), oraz spółkom: Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń (nagrodę odebrał Maciej Rapkiewicz, członek zarządu PZU) i Totalizatorowi Sportowemu (nagrodę odebrał Olgierd Cieślik, prezes TS).

     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.gazetapolska.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gazetapolska.pl

Hubert Kowalski 

W tym numerze