Nowy Zielony Ład Trzaskowskiego. Zieloni i ich postulaty

Kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski otrzymał poparcie Partii Zielonych. Uzasadnili oni swoje poparcie od spełnienia szeregu postulatów, które gdyby traktować je serio, doprowadzą do zatrzymania inwestycji, pogrzebania polskiego górnictwa i zdestabilizowania Lasów Państwowych.

Partia Zielonych popierając nowego kandydata Koalicji Obywatelskiej przyjęła specjalną uchwałę. „Z Rafałem Trzaskowskim łączą nas fundamentalne wartości proeuropejskie i demokratyczne, tj. praworządność, prawa człowieka, wolność i solidarność, a także potrzeba ochrony środowiska naturalnego i rozszerzenia pakietu praw zwierząt. Kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje gotowość do promowania ekologicznych tematów podczas kampanii wraz z Partią Zieloni oraz działania na rzecz realizacji, a co najmniej podpisania przyjętych wcześniej przez Sejm i Senat w formie ustaw, następujących postulatów” – piszą działacze Zielonych, wymieniając 21 punktów związanych zarówno z ekologią, jak i światopoglądem. W tym miksie znajduje się szereg postulatów: od legalizacji związków partnerskich, przez transparentne finansowanie kościołów, legalizację marihuany leczniczej czy podwyżki dla wsparcia rozwoju transportu kolejowego. Są jednak również lakonicznie brzmiące pomysły, za którymi kryją się niebezpieczne dla polskiej gospodarki działania. 

Ochrona przyrody
Największe kontrowersje budzi rozdział dotyczący ochrony środowiska. Poza punktem związanym z powiększeniem Parków Narodowych, któremu sprzeciwia się wiele samorządów, znajdziemy tam postulat „uchwalenia nowej ustawy o lasach, która zachowa obecną formę własności i pozwoli na lepszą ochronę bioróżnorodności oraz podda gospodarkę leśną kontroli społecznej”. Dzisiaj gospodarka lasami jest w dużej mierze oparta na Lasach Państwowych, które działają zgodnie z ustawą o lasach. O tym, jak dobre jest to prawo, świadczy fakt, że od 1991 roku ustawa była nieznacznie poprawiana...
[pozostało do przeczytania 69% tekstu]
Dostęp do artykułów: