Rola życia. Edukacja i kultura

fot. Adobe Stock, CC. arch.fot. Adobe Stock, CC. arch.
26 maja to data wyjątkowa. W dniu tym szczególnie obdarzamy pamięcią nasze mamy, które opiekowały się nami i nas wychowywały. Mimo że jako gatunek jesteśmy szczególni, to jednak wiele zachowań zwierząt jest zaskakująco zbieżnych, a czasami obserwacja ich może nas czegoś nauczyć.

Lubię ten cytat z Jacka Londona. Ten awanturnik, który w książkach sporo miejsca poświęcał przyrodzie, w doskonały sposób opisał cel natury. W krótkim opowiadaniu „Prawo życia” towarzyszył w ostatnich chwilach staremu Indianinowi, który na własną prośbę umierał przy dogasającym ognisku. Musiał tak zrobić, gdyż jego niedołężność była obciążeniem dla plemienia. „Nie skarżył się. Takie jest życie i to było słuszne. Urodził się na ziemi, znał więc to prawo. Było prawem wszystkiego, co żyje. Natura nie zna litości dla życia. Nie dba o tę konkretną rzecz, która zwie się jednostką. Obchodzą ją tylko gatunki, rasy. To było najbardziej oderwane pojęcie, który stary Koskoosh mógł ogarnąć swym barbarzyńskim umysłem. Ale ogarnął je dobrze. Życie dostarczyło mu dość dowodów. Pulsowanie soków, rozwijanie się pąka wierzby w soczystą zieleń, opadnięcie pożółkłego liścia – w tym zawiera się wszystko. Ale jedno zadanie stawia natura jednostce. Jeśli jednostka go nie spełni – umiera. Jeśli je spełni, umiera także. Naturę to nic nie obchodzi. Posłusznych ma wielu, ale żyło i żyć będzie tylko posłuszeństwo wobec niej, wcale nie ci, co byli posłuszni. Plemię Koskoosha było bardzo stare. Starcy, których znał jako dziecko, znali starców żyjących przed nimi. A zatem plemię żyło i było dowodem posłuszeństwa okazywanego Naturze przez jego wszystkich członków aż po zamierzchłe czasy, po zapomniane już groby. Ci przodkowie nawet się nie liczą – byli tylko epizodami. Odeszli jak chmury z letniego nieba. On też był tylko epizodem i też odejdzie. Naturę to nie obchodzi. Stawia ona życiu jedno zadanie, ustaliła dla niego jedno prawo. Zadaniem tym jest przedłużenie gatunku, a prawem – śmierć” –...
[pozostało do przeczytania 77% tekstu]
Dostęp do artykułów: