Tretynizacja logiki i gwałt na wolności słowa

Uniwersytet, instytucja powołana dla swobodnej wymiany myśli, opinii i nieskrępowanego prowadzenia sporów, zdecydowała się na zawieszenie wybitnego naukowca, bo ten dokonał zbyt ostrych jej zdaniem ocen jednej z doktryn.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika zawiesił na trzy miesiące Aleksandra Nalaskowskiego, wybitnego pedagoga i naukowca, po publikacji przez niego felietonu „Wędrowni gwałciciele” na łamach konkurencyjnego tygodnika „Sieci”. W tekście Nalaskowski opisuje ofensywę LGBT jako gwałt na fundamentalnych wartościach naszej wspólnoty kulturowej: „Zajmuję się pedagogiką, a ściślej fenomenem czasu w rozwoju dziecka. Ale jakże mam się temu oddawać, jeśli lubieżnie gwałcone są wartości – źródła, na których pedagogika wyrosła. Jeśli pozwolę na podcięcie korzeni, to obumrze cała reszta”. W związku z tekstem w internecie pojawiła się petycja skierowana do Andrzeja Tretyna, rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, na którym pracuje od kilkudziesięciu lat profesor Nalaskowski. W treści petycji czytamy: „Pan Nalaskowski złamał podstawowe zasady obowiązujące na UMK poprzez dopuszczenie się obrzydliwego, homofobicznego ataku na polską społeczność LGBT+, w tym każdego i każdą nieheteronormatywną studentkę czy pracowniczkę Pańskiego Uniwersytetu”. Autorzy petycji zażądali od rektora podjęcia działań dyscyplinarnych względem profesora: „Postępowanie dyscyplinarne musi zostać wszczęte i przeprowadzone dla zachowania bezpieczeństwa i dobrostanu Pana studentów i studentek LGBT+”. Rektor uniwersytetu, profesor Tretyn, posłusznie poddał się woli autorów petycji. Podjął decyzję o rozpoczęciu postępowania dyscyplinarnego względem naukowca. W stanowisku, jakie władze uczelni przekazały mediom, rzecznik uczelni zarzeka się, że decyzja podjęta względem profesora nie ma nic wspólnego z naruszeniem wolności słowa, bo „nie chodzi o poglądy Nalaskowskiego”, tylko o dobór słów, który w opinii rektora „uraża osoby, których te słowa dotyczą”. Słowem uniwersytet...
[pozostało do przeczytania 47% tekstu]
Dostęp do artykułów: