Rada krytyki konserwatywnych mediów. Dawna Rada Etyki Mediów od lat nie istnieje

Rada Etyki Mediów reprezentuje dziś jedynie wąskie grono dziennikarzy skupionych wokół postkomunistycznego układu. Mimo to jej opinie są przedstawiane jako głos całego środowiska. Pomijane są natomiast informacje, że w REM zasiadają osoby mające partyjne powiązania.

W związku z kontrowersyjnymi działaniami REM, Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zaprotestował przeciwko manipulacjom i używania szyldu SDP przez Radę Etyki Mediów. – Nie mamy nic wspólnego z REM, a stwarza się wrażenie, że jesteśmy z nią związani. Dlatego postanowiliśmy wydać oświadczenie, w którym jasno przedstawiliśmy nasze stanowisko – mówi nam Jolanta Hajdasz, wiceprezes SDP, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy.

Misyjny Nergal
Sprawdzając oświadczenia REM od 2011 roku, widać w nich stronniczość i brak obiektywizmu. Najważniejszym i najbardziej jaskrawym przykładem jest sprawa występu w TVP Nergala (Adam Darski ps. Holocausto). Prezesem Telewizji Polskiej był wówczas Juliusz Braun, były polityk Unii Wolności, obecnie członek Rady Mediów Narodowych (z rekomendacji Platformy Obywatelskiej).
Nergal wystąpił w TVP w show Dwójki „The Voice of Poland” jako juror, czemu sprzeciwili się członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i biskupi oraz sejmowa komisja kultury i środków przekazu. Miało to związek z poglądami i zachowaniami Darskiego – m.in. na jednym ze swoich koncertów podarł Pismo Święte i nazwał Kościół katolicki „największą zbrodniczą sektą”. Udział Darskiego w programie w publicznej telewizji wzbudził także protesty widzów – do REM wpłynęło kilkaset skarg. – Filozofia życiowa Adama Darskiego ma wielu zwolenników i nie godzi w misyjność telewizji publicznej, która powinna uwzględniać różnorodność światopoglądową odbiorców – stwierdził przewodniczący Rady Etyki Mediów Ryszard Bańkowicz.
Po tym stanowisku z Rady odszedł Maciej Iłowiecki. „Nie mogę i nie chcę tolerować chamstwa w żadnej...
[pozostało do przeczytania 79% tekstu]
Dostęp do artykułów: