Dziecięca choroba (euro)lewicowości…

Parlament w Brukseli i Strasburgu poza tym, że ma kadencję dłuższą o rok niż zdecydowana większość parlamentów narodowych (pięć i cztery lata), to dodatkowo odróżnia się większą labilnością, gdy chodzi o skład posłów. Normalnie połowa europosłów to „pierwszacy”, ci, którzy wybrani zostali pierwszy raz (a bywa, że i ostatni...) do PE.

Parlamenty w krajach członkowskich UE – od francuskiego Zgromadzenia Narodowego przez niemiecki Bundestag, polski Sejm, litewski Sejmas i na szwedzkim Riksdagu kończąc – zwykle mają mniejsze fluktuacje personalne. Oczywiście zdarzają się wyjątki, gdy antyestablishmentowa zmiana solidnie wymiata dotychczasowych wybrańców ludu. Takie „rewolucje” miały miejsce ostatnio we Francji i we Włoszech. Tyle że nad Sekwaną bunt przeciwko duopolowi dwóch głównych partii: socjalistycznej lewicy i równie establishmentowej centro-prawicy, miał charakter wyraźnie lewoskrętny, a w Italii prawoskrętny, antyimigracyjny i eurosceptyczny – czyli w wymiarze polityczno-ideowym był zaprzeczeniem tego, co działo się w Paryżu. Skądinąd antyestablishmentowy lewicowy bunt w Republice Francuskiej w jakiejś mierze przypominał parę lat wcześniejszy „bunt mas”, by użyć tytułu książki również lewicowego hiszpańskiego myśliciela Jose Ortegi y Gaseta, który dokonał się w Grecji. W Helladzie trwał nie za długo, bo tam Syriza wygrała wybory dwukrotnie, ale raz skracając kadencję. W ostatnią niedzielę wszystko w Atenach wróciło do normy: wygrali konserwatyści. Ich lider ma polską żonę, wnuczkę emigranta z „polskiego Londynu”, Jana Grabowskiego, właściciela słynnej apteki i mecenasa-dobrodzieja. Wiem coś o tym, bo sam kiedyś pracując w stolicy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, dostałem stypendium Fundacji Grabowskiego. Nie chcę brnąć w dalsze dygresje niczym dobry wojak Szwejk z powieści Jaroslava Haszka, więc już tylko dodam, że niedawny, i to socjalistyczny premier Grecji Jorgos Papandreu, którego obaliły wspólnie...
[pozostało do przeczytania 27% tekstu]
Dostęp do artykułów: