O uczciwą konkurencję na rynku napojów alkoholowych

Oświadczenie branży spirytusowej wobec bezpodstawnych oskarżeń kierowanych przez branżę piwowarską, mających na celu obronę preferencyjnych zasad opodatkowania piwa akcyzą.

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy i Stowarzyszenie Polska Wódka z zaskoczeniem przyjęły oświadczenie przedstawicieli branży piwowarskiej, które ukazało się 3 lipca w tygodniku „Gazeta Polska”. Stanowisko powyższe odnosi się do podnoszonego od dłuższego czasu postulatu zrównania zasad opodatkowania w Polsce akcyzą poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Ponieważ oświadczenie przedstawicieli branży piwowarskiej zawiera szereg niepopartych rzeczową argumentacją oskarżeń, postanowiliśmy się do niego odnieść.
Obecnie obowiązujące w Polsce zasady obliczania podatku akcyzowego w sposób wyraźny preferują piwa. Identyczna porcja czystego alkoholu zawartego w wódce czy innym napoju spirytusowym jest obciążona akcyzą w wysokości kilkakrotnie wyższej niż zawarta w piwie (w niektórych przypadkach nawet trzykrotnie). Udział akcyzy w cenie napoju spirytusowego może wynieść nawet ponad 50 proc. (przykładowo, butelka wódki w cenie 20 zł obciążona jest akcyzą w wysokości 11,41 zł). W rezultacie branża spirytusowa odprowadza z tytułu akcyzy ponad 7,5 mld zł rocznie, a branża piwowarska 3,5 mld zł, chociaż jej udział w rynku napojów alkoholowych jest znacznie wyższy niż udział producentów napojów spirytusowych. Paradoksalnie z tytułu piwa, którego udział w spożyciu (w przeliczeniu na czysty alkohol) wynosi aż 57,80 proc., odprowadzane jest tylko 30,14 proc. akcyzy w branży alkoholowej. Natomiast wyroby spirytusowe, które odpowiadają za 35,20 proc. spożycia czystego alkoholu, płacą aż 66,55 proc. wartości akcyzy całej branży alkoholowej.
Z tych powodów zasadna jest zmiana w sposobie obliczania akcyzy, polegająca na wyrównaniu obciążeń fiskalnych w odniesieniu do obrotu identyczną ilością alkoholu (bez względu na rodzaj napoju, w którym ten alkohol jest...
[pozostało do przeczytania 69% tekstu]
Dostęp do artykułów: