Rozwój obrotu bezgotówkowego w naszym kraju może być jednym z wiodących tematów rządowego programu Polska 4.0 – zaznaczył rozpoczynając kolejną debatę „Gazety Polskiej” jej red. naczelny Tomasz Sakiewicz.

Obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych przez przedsiębiorców – korzyść dla konsumentów, przedsiębiorców i państwa. „Rozwój płatności bezgotówkowych w Polsce – znaczenie nowoczesnych instrumentów płatniczych dla polskiej gospodarki”

Przypomniał jednocześnie, że w historii gospodarczej świata znane są okresy, gdy gotówka w transakcjach handlowych była zastępowana innymi instrumentami płatniczymi – jeszcze w XII/XIII w. wekslami bądź słowem (honoru).
W nawiązaniu do słów red. Sakiewicza występujący w debacie min. Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, poinformował, że choć projekt ustawy o płatnościach
[pozostało do przeczytania 83% tekstu]
Dostęp do artykułów: