Antoni Macierewicz na spotkaniu w Gdyni

W Gdyni w sali Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się spotkanie z ministrem Antonim Macierewiczem, które zorganizował klub „GP” Sopot II.

– Na sali zebrało się około 300 osób. Wiele z nich stało, bo nie wystarczyło krzeseł. Spotkanie było bardzo owocne i pełne emocji, nikt z publiczności nie wyszedł w jego trakcie. Poruszano sprawy patriotyzmu gospodarczego, intensywnie zachęcano do ciężkiej pracy przedwyborczej. Skierowane to było m.in. do ok. 10 osób, które kandydowały w nadchodzących wyborach samorządowych i były obecne na sali – mówiła portalowi niezalezna.pl Hanna Mazur, szefowa klubu „GP” Sopot II.

W Dzierżoniowie, w miesięcznicę tragedii smoleńskiej, odbyło się kolejne spotkanie mieszkańców miasta zrzeszonych w organizacjach i stowarzyszeniach patriotycznych oraz kandydatów Zjednoczonej Prawicy do władz samorządowych. Jak relacjonuje Kazimierz M. Janeczko: – Przed pomnikiem Żołnierzy Wyklętych wspominaliśmy tamten tragiczny dzień, w którym zginęła elita intelektualna, polityczna, społeczna, generałowie WP oraz duchowni, można śmiało powiedzieć – najwierniejsi z wiernych w służbie Rzeczpospolitej. W Dzierżoniowie pamiętamy o tej niewyjaśnionej do dzisiaj, największej tragedii w powojennych dziejach Polski. W intencji ofiar odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i zapaliliśmy znicze pamięci. Zgromadzeni wyrazili przekonanie, że Dobra Zmiana przywróci porządek prawny, ekonomiczny i zasypie istniejące dzisiaj podziały w społeczeństwie. Jednak dopiero prawda o Smoleńsku może przynieść zgodę i jedność. I o to również modliliśmy się dzisiaj – by ofiara poległych na rosyjskiej ziemi była spoiwem silnej i suwerennej Polski.

Na zaproszenie księdza infułata Mieczysława Józefczyka – żołnierza Armii Krajowej, uczestnika Powstania Warszawskiego – ponownie w Sali Kolumnowej domu parafialnego odbył się koncert poświęcony Żołnierzom Armii Krajowej, Wyklętym i Powstańcom Warszawskim. Organizatorem i wykonawcą koncertu był...
[pozostało do przeczytania 66% tekstu]
Dostęp do artykułów: