W służbie króla i narodu. Dzieje jednego z najstarszych przedsiębiorstw w naszym kraju

Poczta Polska, powołana do życia 460 lat temu przez Jagiellonów, już u swojego zarania miała pełnić ważną służbę dla polskiej państwowości, a także dla każdego pojedynczego obywatela Rzeczypospolitej.

„Mając na oku własną, tudzież Naszych poddanych wygodę, abyśmy zarówno My, jak i oni mogli do Włoch przesyłać zarówno listy, jako też inne tam załatwiać sprawy” napisał król Zygmunt August w dokumencie powołującym stałe połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją przez Wiedeń za pomocą „poczty, czyli koni rozstawnych”.

Było to 18 października 1558 r., rok po śmierci królowej Bony Sforzy – król powołał instytucję pod nazwą Poczta Polska, czyli
[pozostało do przeczytania 73% tekstu]
Dostęp do artykułów: