Siedmiu sprawiedliwych

Kilka tygodni temu Konferencja Episkopatu Niemiec przyjęła roboczy dokument, w którym sugeruje, że protestanccy małżonkowie katolików mogą zostać – w pewnych okolicznościach i pod pewnymi warunkami – dopuszczeni do Komunii świętej w Kościele katolickim, o ile „wyznają katolicką wiarę w Eucharystię”.

Sytuacja ma być rozeznawana, a przyczyną do uznania takiej możliwości może być – w małżeństwie świadomie żyjącym wiarą – tak głęboki głód wspólnej, małżeńskiej Eucharystii, który mógłby zagrozić trwałości małżeństwa lub wierze małżonków. W praktyce oznacza to… dopuszczenie – w pewnych sytuacjach – do interkomunii, co w istocie jest – jeśli staje się normą – sprzeniewierzeniem się katolickiej doktrynie eucharystycznej. Dlatego dobrze się stało, że siedmiu niemieckich biskupów z kard. Rainerem Woelkim na czele prosi Watykan o interwencję w sprawie interkomunii. Ich zdaniem zgoda, by protestanccy małżonkowie katolików byli dopuszczeni do Eucharystii, oznacza w praktyce interkomunię, a do takich decyzji konferencja Episkopatu nie ma prawa. List skierowany jest do prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Luisa Ladarii i odpowiedzialnego za ekumenizm w Watykanie kard. Kurta Kocha. Warto odnotować, kto w Niemczech broni katolickiej ortodoksji, dlatego wymieniam wszystkich sygnatariuszy listu. Są to, poza kard. Woelkim, abp Ludwig Schick z Bambergu, biskupi Konrad Zdarsa (Augsburg), Gregor Maria Hanke (Eichstätt), Wolfgang Ipolt (Görlitz), Rudolf Voderholzer (Regensburg) i Stefan Oster (Passau). Warto wspierać modlitwą walkę o ortodoksję w Niemczech. Warto też pamiętać, że i tam jest siedmiu sprawiedliwych.
[pozostało do przeczytania -1% tekstu]
Dostęp do artykułów: